O nas

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół "Zbyszko" ma na celu zjednoczenie środowiska osób chorych, z niepełnosprawnością, ich opiekunów i przyjaciół, osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. Dzięki temu możemy wspólnymi siłami reprezentować interesy środowiska w/w osób i poprawiać ich warunki życiowe. Zwiększamy ich uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym poprzez liczne wyjścia do kina, teatru, muzeum. Wyzwalamy inicjatywy w celu wszechstronnej rehabilitacji, organizując np.wyjazdy krajoznawcze i obozy żeglarskie. Przeciwdziałamy izolacji tworząc bezpieczne i inspirujące warsztaty o szerokiej tematyce. Kształtujemy również właściwe postaw między społecznościami ludzi zdrowych a osobami chorymi, z niepełnosprawnością, zagrożonymi i wykluczonymi społecznie. Pokazujemy, że w/w środowiska mogą tworzyć między innymi niezapomniane przedstawienia teatralne dzięki autorskiemu projektowi "Teatr ze Zbyszkiem". W naszym Stowarzyszeniu funkcjonują trzy grupy artystyczne: teatralna, rękodzielnicza i śpiewacza.